Võnge 2021 norisināsies piektdien, 2. jūlijā un sestdien, 3. jūlijā Soglemegi sētā Ala ciemā Tervas pagastā Valgas apriņķī. Šī ir vieta, kurā top vietējo mantojumu un mūsdienīgas inovācijas apvienojošs Mulgi piedzīvojumu centrs, kas kļūs par vienu no būtiskākajiem Dienvidigaunijas iekšējā un ārējā tūrisma veicinātājiem.

Biļetes  /   Facebook